ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η " ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." ιδρύθηκε το έτος 1985 , με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, την εκμετάλλευση ακινήτων, την παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή και εμπορία λατομικών προϊόντων, την παραγωγή σκυροδέματος καθώς επίσης και τη στρατιγική συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.Σήμερα, έχει αποχωρήσει από τον κλάδο της εξόρυξηςη λατομικών προϊόντων και την παραγωγή σκυροδέματος πουλώντας την συμμετοχή της με στόχο να επικεντρώσει την προσοχή της, στην κατασκευή έργων υποδομής, ανάπτυξης ακινήτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δραστηριότητα της εταιρείας εντάσσεται σε όλες τις κατηγορίες κατασκευής έργων υποδομής όπως Οικοδομικά/Κτιριακά, Λιμενικά, Οδοποιίας, Υδραυλικά – Αποχετευτικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά, Ενεργειακά, Έργα Πρασίνου, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και ανάπτυξης Real Estate.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Κορωναίου 14, και στη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, Οδός Κ' όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του σύγχρονου και πλήρες εξοπλισμένου συνεργείου επισκευής και συντήρησης του πάγιου χερσαίου και πλωτού εξοπλισμού του Ομίλου, τα γραφεία στέγασης των τεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας καθώς και η έδρα της θυγατρικής Εταιρείας Δομική Βιομηχανική Α.Ε.

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

img history

img erg 01

ΕΡΓΑ

  • Παρουσιάσεις
  • Υδραυλικά - Αρδευτικά
  • Υπόγεια Έργα
  • Κτηριακές Κατασκευές
  • Λιμενικές Κατασκευές
  • Έργα οδοποιίας
  • Ενεργειακά

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

img history

ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Υποχρέωση ενημέρωσης της

εταιρίας από μετόχους και

άλλα υπόχρεα πρόσωπα,

σύμφωνα με το Ν.3556


Διαδικασία υποβολής του Εντύπου

Γνωστοποίησης TR-1 από τους

μετόχους της Δομικής Κρήτης και

τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα κατά

ν.3556/2007

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΗ

img metoxes right

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet